Vyhľadávajte vo viac ako 1791 ks repasovaných riadení

Formulár na odstúpenie od zmluvy

Stiahnite si formulár vo formáte PDF

 

Formulár na odstúpenie od zmluvy

 

(vytlačte, vyplňte a zašlite tento formulár len v prípade, že si želáte odstúpiť od zmluvy)

— Komu:

AUTOKOMA 1 s.r.o.

Zámostie 185

017 01 Považská Bystrica

Slovenská republika

 

tel.: +421 904 457 459

email: autokoma@autokoma.sk

 

— Týmto oznamujem/oznamujeme (*), že odstupujem/odstupujeme (*) od zmluvy na tento tovar/od zmluvy o poskytnutí tejto služby (*) :

 

— Dátum objednania/dátum prijatia (*):

— Číslo objednávky/číslo zásielky (*):

— Meno a priezvisko spotrebiteľa/spotrebiteľov (*):

 

— Adresa spotrebiteľa/spotrebiteľov (*):

 

— Dátum:

 

— Podpis spotrebiteľa/spotrebiteľov (*) (iba ak sa tento formulár podáva v listinnej podobe)

 

…………………………………………….

 

(*) Nehodiace sa prečiarknite.